Nyelvkaland

Miskolci Egyetem Ferenczi Sándor Egészségügyi Technikum 

3529 Miskolc, Szigethy Mihály u. 8.

OM : 203391, telephelykód : 001

Levelezési címünk: 3515 Miskolc-Egyetemváros Pf.: 1

Telefon:(46)555-376,508-095 Fax: 507-980

Információ: mail@ferenczi.hu

Felnőttképzési nyilvántatási szám: 05/0100/04 

Nyitvatartási idő:

H-P 6:00-18:00

Ügyfélfogadási rend:

Kedd 7:30-15:30

Csütörtök 7:30-15:30

Tanítási szünetekben

Nyitvatartási idő:

H-P 7:00-16:00

Ügyfélfogadási rend:

Szerda 8:00-12:00

Elérhetőségeink

FONTOS INFORMÁCIÓK

Monday, 14 December 2020 11:37

Nyelvkaland 2020A Miskolci Egyetem Ferenczi Sándor Egészségügyi Technikum tanulói számára Immár 3 éve folyamatos lehetőséget jelent a Miskolci Egyetemmel közös projektben való részvétel.

A projekt címe: „NYELVKALAND ME”. A projekt azonosítószáma: EFOP-3.2.14-17-2017-00005.

3
A projekt átfogó célja: kalandos élménnyé tenni a nyelvtanulást az észak-magyarországi régió középiskolás diákjai számára, hogy fejlődjön az idegennyelvtudásuk, sikereket érjenek el a munka világában és magánéletükben, hozzájárulva ezzel boldogulásukhoz, az esélyegyenlőséghez és a régió fejlődéséhez. Lehetőséget biztosít a projekt a Miskolci Egyetem, az oktatók, a hallgatók, az intézményünk és más középiskola együttműködésére.

Projektfélév 2020. tavasz

Két angol csoport: 30 fő

Egy német csoport: 15 fő

 

Iskolánkban Nagyné Gulyás Erna, Németh Edit és Tomasovszky Viktória csoportjaiban végeztek tanítási gyakorlatokat a hallgatók angol, illetve német nyelven. Pályázati koordinátor Baranyiné Jászfalvi Marianna.

A Miskolci Egyetem nyelvi intézetei innovatív, élményalapú programot dolgoztak ki a középiskolai tanulók valós igényeire támaszkodva. A Miskolci Egyetem nyelvszakos hallgatói a program keretében a Screenager szoftver és digitális oktatási felület alkalmazásával, valamint kreatív, vidám, életszerű feladatokkal élményalapú, játékos és gyakorlat-orientált iskolán kívüli foglalkozásokat tartottak a mi iskolánkban is. Nemcsak a nyelvtudást, hanem a digitális kompetenciákat is fejlesztették. A projektbe bevont középiskolai nyelvtanárok számára az élményalapú továbbképzéseken játékos módszertani ismereteket adtak át.

A motivációs teszt után a mindennapi élettel kapcsolatos témaköröket dolgoztak fel élményszerűen, játékos formában.

 

A márciusi órákat meghatározta a Covid-19 járvány, ezért az élményfoglalkozásokat digitális keretek között folytattuk március 16. után. Ez eleinte kihívást jelentett. Először Facebook csoportot próbáltunk elindítani a Nyelvkalandban részesülőknek, majd az iskolánkban egységesen használt Classroomot.

A Miskolci Egyetemen rendezendő tavaszi élménynap lebonyolítására a járvány miatt nem került sor, az őszi időszakra halasztódott. A tavaszi félév végén kimeneti motivációs kérdőív kitöltésére, nyelvi teszt megoldására került sor. Az élményfoglalkozások után a hallgatók a foglalkozásokon közreműködő tanárokkal beszélték meg tapasztalataikat, a koordinátor a kollégákkal és a hallgatókkal.

 

Pillanatképek:


456
 

 

 

kozszolgmivk badgesmartisiwsanyasag56749351 2446849471991768 1401098686498340864 ndiakig