Nyelvkaland

Miskolci Egyetem Ferenczi Sándor Egészségügyi Technikum 

3529 Miskolc, Szigethy Mihály u. 8.

OM : 203391, telephelykód : 001

Levelezési címünk: 3515 Miskolc-Egyetemváros Pf.: 1

Telefon:(46)555-376,508-095 Fax: 507-980

Információ: mail@ferenczi.hu

Felnőttképzési nyilvántatási szám: 05/0100/04 

Nyitvatartási idő:

H-P 6:00-18:00

Ügyfélfogadási rend:

Kedd 7:30-15:30

Csütörtök 7:30-15:30

Tanítási szünetekben

Nyitvatartási idő:

H-P 7:00-16:00

Ügyfélfogadási rend:

Szerda 8:00-12:00

Elérhetőségeink

FONTOS INFORMÁCIÓK

Thursday, 12 September 2019 11:22

NYELVKALAND „Nyelvtanulással a boldogulásért” (EFOP-3.2.14-17) - Rövid összefoglaló

 

EFOP-3.2.14-17-2017-00005

„Nyelvkaland ME”

meeu szocialis alap logo2xRövid összefoglaló

A projekt átfogó célja:

Az angolul és németül tanuló középiskolások számára kalandos élménnyé teszi a nyelvtanulást, játékosan fejleszti nyelvtudásukat, hogy sikereket érjenek el a tanulásban és a munkában, hozzájárulva ezzel boldogulásukhoz, az esélyegyenlőséghez és a régió fejlődéséhez.

A következő tevékenységeket végezzük:

  • Miskolci Egyetem nyelvi intézetei innovatív, élményalapú programot dolgoztak ki a középiskolai tanulók igényeire támaszkodva,
  • A nyelvszakos hallgatók kreatív, vidám, életszerű feladatokkal élményalapú, iskolán kívüli foglalkozásokat tartanak,
  • játékos és gyakorlat-orientált feladatokkal sikerélményhez juttatni a tanulókat,
  • a projektbe bevont középiskolai nyelvtanárok élményalapú továbbképzése, 
  • Játékos nyelvi felmérés a félév elején és végén,
  • játékos módszertan kidolgozása, ezáltal a középiskolai nyelvtanítás megújulása,
  • minél több tanuló bevonása a programba

Számadatok

  1. Projektfélév 2018.tavasz

Angol csoport: 15 fő

Német csoport: 11 fő

 

  1. Projektfélév 2018.ősz

Angol csoport: 30 fő

Német csoport: 15 fő

 

 

  • Projektfélév 2019. tavasz

Angol csoport: 15 fő

Német csoport: 15 fő

Mentortanári feladatokat Molnár Mária, Tomasovszky Viktória, Nagyné Gulyás Erna és Németh Edit kolléganők látták el.

A hagyományos nyelvtanulási formák interkulturális projektekkel egészülnek ki, amelyek során a diákok ismereteket szereznek a tanult nyelvet beszélő emberekről, országokról.

A programban a nyelvtanárok hosszútávon hasznosítható nyelvi adatbankot hoznak létre, amelyet a nyelvi munkaközösség többi tagjai felhasználhat óráin. Ezek a feladatok és az óravázlatok letölthetők lesznek. Ezzel fejlődnek a tanári kompetenciák és újszerű, kreatív, vidám, iskolai tanórákat tarthatnak.

Valamennyi projektfélév kiemelkedő mozzanata volt az ÉLMÉNYNAP a Miskolci Egyetemen.

FOLYTATJUK!

Bízunk benne, hogy még több diák bevonásával folytathatjuk ezt a pályázatot.

kozszolgmivk badgesmartisiwsanyasag56749351 2446849471991768 1401098686498340864 ndiakig