Szakmaismertető

Miskolci Egyetem Ferenczi Sándor Egészségügyi Technikum 

3529 Miskolc, Szigethy Mihály u. 8.

OM : 203391, telephelykód : 001

Levelezési címünk: 3515 Miskolc-Egyetemváros Pf.: 1

Telefon:(46)555-376,508-095 Fax: 507-980

Információ: mail@ferenczi.hu

Felnőttképzési nyilvántatási szám: 05/0100/04 

Nyitvatartási idő:

H-P 6:00-18:00

Ügyfélfogadási rend:

Kedd 7:30-15:30

Csütörtök 7:30-15:30

Tanítási szünetekben

Nyitvatartási idő:

H-P 7:00-16:00

Ügyfélfogadási rend:

Szerda 8:00-12:00

Elérhetőségeink

Radiográfiai asszisztens

RÉSZLETES SZAKMAI TÁJÉKOZTATÓ

(készült a szakma Képzési- és kimeneti követelménye alapján)

A szakma megnevezése: EGÉSZSÉGÜGYI ASSZISZTENS/ RADIOGRÁFIAI ASSZISZTENS

A szakma azonosító száma: 5 0913 03 02

A szakma keretében ellátható legjellemzőbb tevékenység, valamint a munkaterület leírása:

  • A radiográfiai asszisztens diagnosztikai és terápiás betegellátás területén tevékenykedik, csapat tagjaként, szakorvos, vagy diplomás képalkotó diagnoszta irányításával.
  • Munkáját hivatásként gyakorolja, betartja etikai normáit.
  • A hivatásához szükséges kommunikációs készséggel rendelkezik, segíti az ellátásra kerülő egyén szükségleteinek kielégítését, prevenciós feladatokat lát el.
  • Kompetenciájának megfelelően egészségnevelést és beteg edukációt végez.
  • A vizsgálati kérőlapoknak megfelelően képi diagnosztikai vizsgálatokat (alap-, speciális, és kiegészítő felvételek) végez, részben önállóan, részben orvosi utasításra, valamint diagnosztikus és terápiás eljárások során a beteget előkészíti, a vizsgálatoknál asszisztál. Invazív beavatkozásokhoz ellenőrzi, előkészíti a kontrasztanyagokat, készenléti gyógyszereket, eszközöket.
  • A vizsgálat alatt folyamatosan monitorozza a beteget, az észlelt elváltozásokat azonnal jelzi szakmai felettesének (szakasszisztens, diplomás képalkotó diagnoszta, radiológus), és haladéktalanul megkezdi a kontrasztanyag szövődmények elhárítását.
  • Munkája során fertőtlenítő eljárásokat alkalmaz, a higiénés előírásokat betartja és betartatja. Kikérdezi a beteget a vizsgálattal összefüggő anamnesztikus adatokról (korábbi, vagy jelenlegi betegségeiről, szedett gyógyszereiről, esetleges korábbi allergiás reakciókról), valamint a beteg állapotáról.
  • Tájékoztatja a beteget a vizsgálat előkészületeiről, vizsgálat menetéről, és a vizsgálat utáni teendőkről.
  • Folyamatoson bővíti szakmai tudását, szakmai konferenciákon részt vesz.

A szakképzésbe történő belépés feltételei

Iskolai előképzettség:

- Alapfokú iskolai végzettség 5 éves képzés esetén

- Érettségi vizsga 2 éves képzés esetén

Alkalmassági követelmények

- Pályaalkalmassági vizsgálat: Szükséges

Matematikai ismeretek megfelelő alkalmazása (alapműveletek, százalék, törtek, mértékegységek ismerete, átváltása). Jó megfigyelőképesség (ábrák, jelenségek megfigyelése, értelmezése). Alapvető összefüggések meglátása. Megfelelő kommunikáció szóban és írásban (érthető beszéd, képes a tapasztalatait megfogalmazni, figyelembe veszi mások véleményét, megérti és visszaadja az írásban vagy szóban kapott információt, olvasható írás, szöveg pontos leírása, rövid szöveg alkotása). Alapvető viselkedési normák betartása. Kizáró tényezők: jelentősen korlátozott kommunikációs képesség, a magyar nyelv elemi szintű ismeretének hiánya.

- Foglalkozásegészségügyi alkalmassági vizsgálat: Szükséges

A szakmával kapcsolatos további információkat a szakma Programtanterve és Képzési és Kimeneti Követelménye tartalmazza:

https://api.ikk.hu/storage/uploads/files/kkk_egeszsegugy_egeszsegugyi_asszisztens_2020pdf-1599125917630.pdf

https://api.ikk.hu/storage/uploads/files/ptt_eu_egeszsegugyi_asszisztenspdf-1601455897825.pdf

kozszolgmivk badgesmartisiwsanyasag56749351 2446849471991768 1401098686498340864 ndiakig

hu Magyar en English fr Français de Deutsch it Italiano ru Русский es Español