Szakmaismertető

Miskolci Egyetem Ferenczi Sándor Egészségügyi Technikum 

3529 Miskolc, Szigethy Mihály u. 8.

OM : 203391, telephelykód : 001

Levelezési címünk: 3515 Miskolc-Egyetemváros Pf.: 1

Telefon:(46)555-376,508-095 Fax: 507-980

Információ: mail@ferenczi.hu

Felnőttképzési nyilvántatási szám: 05/0100/04 

Nyitvatartási idő:

H-P 6:00-18:00

Ügyfélfogadási rend:

Kedd 7:30-15:30

Csütörtök 7:30-15:30

Tanítási szünetekben

Nyitvatartási idő:

H-P 7:00-16:00

Ügyfélfogadási rend:

Szerda 8:00-12:00

Elérhetőségeink

FONTOS INFORMÁCIÓK

Fogászati asszisztens

RÉSZLETES SZAKMAI TÁJÉKOZTATÓ

(készült a szakma 2022.09.12.-i Képzési- és kimeneti követelménye alapján)

A szakma megnevezése: EGÉSZSÉGÜGYI ASSZISZTENS/ FOGÁSZATI ASSZISZTENS

A szakma azonosító száma: 5 0913 03 02

A szakma keretében ellátható legjellemzőbb tevékenység, valamint a munkaterület leírása:

 

 • A fogászati asszisztens a fogorvos irányítása és ellenőrzése mellett segédkezik a mindennapi fogászati kezeléseknél, beavatkozásoknál.
 • A fogászati beavatkozások során összefüggéseiben, következetesen és megfelelő helyzetfelismerő képességgel alkalmazza tudását.
 • Részt vesz az általános és speciális fogászati kezelések előkészítésében, a beavatkozások során közvetlenül segédkezik a fogászati team tagjainak a páciens körüli teendők ellátásban, asszisztál a fogorvosnak.
 • A fogászati eszközök, anyagok, gépek gyártói előírásai alapján üzemelteti a fogászati egységkészüléket és a különböző speciális fogászati gépeket, berendezéseket.
 • Gondoskodik a fogászati eszközök, anyagok, gépek javításáról, pótlásáról.
 • Végzi a páciensek előjegyzését a fogászati kezelésekre, fogadja a rendelésre érkező pácienseket. Előkészíti a különböző beavatkozáshoz szükséges eszközöket, anyagokat, gyógyszereket, az érzéstelenítéshez szükséges gyógyszereket.
 • Segédkezik a különféle tömések készítésénél, a fogak gyökérkezelésénél, a fogpótlások készítésénél, szájsebészeti beavatkozásoknál, a szájnyálkahártya és fogíny kezeléseknél, illetve a gyermekfogászati beavatkozásoknál a fogszabályzás menetében.
 • Elkészíti a röntgenfelvételeket, valamit eljuttatja azokat a fogorvos részére.
 • A páciensek részére egészségnevelési és fogászati megelőző felvilágosítást nyújt.
 • Munkája során fertőtlenítő, sterilizálási eljárásokat alkalmaz, a higiénés előírásokat betartja és betartatja.
 • Folyamatosan kommunikál a fogorvossal, páciensekkel, a fogászati team tagjaival és szükség esetén a hozzátartozóval, gondozóval.
 • A mindennapi adminisztrációs és dokumentációs munkája során rendszeresen használja az infokommunikációs eszközöket.
 • Rosszullét esetén elsősegélyt nyújt a rendelőben. Szakmai tudását folyamatosan bővíti, szakmai konferenciákon vesz részt.

A szakképzésbe történő belépés feltételei

Iskolai előképzettség:

 • Alapfokú iskolai végzettség 5 éves képzés esetén
 • Érettségi vizsga 2 éves képzés esetén

Alkalmassági követelmények:

Foglalkozásegészségügyi alkalmassági vizsgálat: Szükséges

Az egészségügyi tevékenység végzéséhez szükséges egészségi alkalmasság vizsgálatáról és minősítéséről szóló 40/2004. (IV.26.) ESZCSM rendeletben foglaltak szerint az egészségügyi tevékenységre való alkalmasságot kizáró korlátozások figyelembevételével történik. A munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet 4. §. (3) a pontjában meghatározott szakmai alkalmassági vizsgálat.

Pályaalkalmassági vizsgálat: nem szükséges

 

 

A szakmával kapcsolatos további információkat a szakma Programtanterve és Képzési és Kimeneti Követelménye tartalmazza:

https://api.ikk.hu/v1/media/documents/6401?filename=Eg%C3%A9szs%C3%A9g%C3%BCgyi-asszisztens-2022.09.12.-v3.pdf

https://api.ikk.hu/v1/media/documents/7078?filename=Eg%C3%A9szs%C3%A9g%C3%BCgyi-labor%C3%A1ns-2020.09.28.-v1.pdf

 

kozszolgmivk badgesmartisiwsanyasag56749351 2446849471991768 1401098686498340864 ndiakig