Szakmaismertető

Miskolci Egyetem Ferenczi Sándor Egészségügyi Technikum 

3529 Miskolc, Szigethy Mihály u. 8.

OM : 203391, telephelykód : 001

Levelezési címünk: 3515 Miskolc-Egyetemváros Pf.: 1

Telefon:(46)555-376,508-095 Fax: 507-980

Információ: mail@ferenczi.hu

Felnőttképzési nyilvántatási szám: 05/0100/04 

Nyitvatartási idő:

H-P 6:00-18:00

Ügyfélfogadási rend:

Kedd 7:30-15:30

Csütörtök 7:30-15:30

Tanítási szünetekben

Nyitvatartási idő:

H-P 7:00-16:00

Ügyfélfogadási rend:

Szerda 8:00-12:00

Elérhetőségeink

FONTOS INFORMÁCIÓK

Csecsemő- és gyermekápoló

RÉSZLETES SZAKMAI TÁJÉKOZTATÓ

(készült a szakma 2023. 11.21.-i Képzési- és Kimeneti Követelménye alapján)

A szakma megnevezése: CSECSEMŐ- ÉS GYERMEKÁPOLÓ

A szakma azonosító száma: 5 0913 03 04

A szakma keretében ellátható legjellemzőbb tevékenység, valamint a munkaterület leírása:

§  A csecsemő- és gyermekápoló munkáját hivatásként, az etikai normák betartásával gyakorolja, átfogó anatómiai-, élettani-, és klinikumi ismeretekkel rendelkezik.

§  Előkészít és segédkezik diagnosztikus és terápiás eljárásoknál.

§  Önállóan, vagy team munkában minőségi, holisztikus szemléletű ellátást biztosít. Családcentrikus, átfogó és biztonságos gyermekápolást nyújt a gyermekgyógyászat különböző területein.

§  Az ápolási folyamatok alkalmazásával a beteg gyermek szükségleteinek megfelelő alap-, és szakápolási feladatokat végez, megfigyeli a beteg állapotát, állapotváltozásait.

§  Sürgős és fenyegető esetet észlel, beavatkozik, asszisztál, fájdalmat felismer, mér, jelez és beavatkozik az orvos utasításának megfelelően.

§  Részt vesz az egészségügyi ellátás során a megelőző, gyógyító-, gondozó, és rehabilitációs folyamatokban.

§  Felismeri és jelzi a gyermekbántalmazást, a gyermekelhanyagolást.

§  Pszichés támogatással segíti a beteget és hozzátartozóit.

§  Sajátos nevelési igényű gyermeket ápol és ellátását segíti.

§  Tevékenységét a biztonságos és minőségi betegellátás szempontjainak figyelembevételével, a jogi és etikai normák betartásával végzi.

§  Papír alapú és elektronikus egészségügyi dokumentációt vezet a jogszabályi előírásoknak megfelelően.

§  Megfelelően kommunikál a beteggel, a hozzátartozókkal, valamint az ellátó team tagjaival. Egészségnevelést, beteg edukációt végez, részt vesz a leendő munkatársai gyakorlati oktatásában.

§  Tudását folyamatosan bővíti szakmai képzéseken, továbbképzéseken.

§  Tevékenységei során betartja és be-tartatja a munka-, tűz-, baleset- és környezetvédelmi szabályokat, előírásokat.

 

A szakképzésbe történő belépés feltételei

Iskolai előképzettség:

  • 5 éves képzés esetén alapfokú iskolai végzettség
  • 2 éves képzés esetén érettségi végzettség

Alkalmassági követelmények:

Foglalkozásegészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges

 

Az egészségügyi tevékenység végzéséhez szükséges egészségi alkalmasság vizsgálatáról és minősítéséről szóló 40/2004. (IV.26.) ESZCSM rendeletben foglaltak szerint az egészségügyi tevékenységre való alkalmasságot kizáró korlátozások figyelembe-vételével történik.

A munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet 4. §. (3) a pontjában meghatározott szakmai alkalmassági vizsgálat.

Pályaalkalmassági vizsgálat a szakirányú oktatás megkezdése előtt: nem szükséges

 

A szakma Képzési és Kimeneti Követelménye IDE kattintva letölthető

kozszolgmivk badgesmartisiwsanyasag56749351 2446849471991768 1401098686498340864 ndiakig