Szakmaismertető

Miskolci Egyetem Ferenczi Sándor Egészségügyi Technikum 

3529 Miskolc, Szigethy Mihály u. 8.

OM : 203391, telephelykód : 001

Levelezési címünk: 3515 Miskolc-Egyetemváros Pf.: 1

Telefon:(46)555-376,508-095 Fax: 507-980

Információ: mail@ferenczi.hu

Felnőttképzési nyilvántatási szám: 05/0100/04 

Nyitvatartási idő:

H-P 6:00-18:00

Ügyfélfogadási rend:

Kedd 7:30-15:30

Csütörtök 7:30-15:30

Tanítási szünetekben

Nyitvatartási idő:

H-P 7:00-16:00

Ügyfélfogadási rend:

Szerda 8:00-12:00

Elérhetőségeink

FONTOS INFORMÁCIÓK

Klinikai laboratóriumi asszisztens

RÉSZLETES SZAKMAI TÁJÉKOZTATÓ

(készült a szakma 2022.09. 12.-i Képzési- és kimeneti követelménye alapján)

A szakma megnevezése: EGÉSZSÉGÜGYI LABORÁNS/KLINIKAI LABORATÓRIUMI ASSZISZTENS

A szakma azonosító száma: 5 0914 03 03

A szakma keretében ellátható legjellemzőbb tevékenység, valamint a munkaterület leírása:

  • A Klinikai laboratóriumi asszisztens egészségügyi intézményekben biológiai minták elemzését végzi részben manuálisan, főként laboratóriumi analizátorok segítségével. A vizsgálati anyagok, humán minták átvétele (vér, vizelet, és más testnedvek), azok előkészítése, vizsgálatok elvégzése, technikai validálása és azok dokumentálása a feladata.
  • Elkészíti a napi vizsgálati számnak megfelelően a reagenseket és azokat az analizátorokba illeszti.
  • Gondoskodik a munkaterületek napi fogyóanyag utánpótlásáról, amennyiben szükséges azokat sterilizálja is.
  • Ismeri és használja a munkahelyén

működő medikai informatikai rendszert, felhasználói szinten szövegszerkesztő és táblázatkezelő

programot kezel.

  • Munkája során alkalmazza a laboratórium minőségbiztosítási előírásokat.
  • Folyamatosan betartja a környezet- és munkavédelmi előírásokat. Szakmai információkat gyűjt és kezel.
  • Érdeklődéssel figyeli az új szakmaspecifikus információkat, folyamatosan törekszik az önfejlesztésre

A szakképzésbe történő belépés feltételei

Iskolai előképzettség:

  • Alapfokú iskolai végzettség 6 éves képzés esetén
  • Érettségi vizsga 3 éves képzés esetén
  • OKJ 54 723 02 gyakorló ápoló és OKJ 54 723 03 Gyakorló csecsemő- és gyermekápoló végzettség 1 éves képzés esetén

Alkalmassági követelmények:

Foglalkozásegészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges

 

Az egészségügyi tevékenység végzéséhez szükséges egészségi alkalmasság vizsgálatáról és minősítéséről szóló 40/2004. (IV.26.) ESZCSM rendeletben foglaltak szerint az egészségügyi tevékenységre való alkalmasságot kizáró korlátozások figyelembevételével történik.

A munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet 4. §. (3) a pontjában meghatározott szakmai alkalmassági vizsgálat.

Pályaalkalmassági vizsgálat: nem szükséges

 

A szakmával kapcsolatos további információkat a szakma Programtanterve és Képzési és Kimeneti Követelménye tartalmazza:

https://api.ikk.hu/v1/media/documents/6413?filename=Eg%C3%A9szs%C3%A9g%C3%BCgyi-labor%C3%A1ns-2022.09.12.-v3.pdf

https://api.ikk.hu/v1/media/documents/7078?filename=Eg%C3%A9szs%C3%A9g%C3%BCgyi-labor%C3%A1ns-2020.09.28.-v1.pdf

kozszolgmivk badgesmartisiwsanyasag56749351 2446849471991768 1401098686498340864 ndiakig