foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


+36 46 555 376
mail@ferenczi.hu

Egészségügyi Szakképzésért Alapítvány

Tisztelt látogató!
Felhívjuk figyelmét, hogy alapítványunk javára rendelkezhet a személyi jövedelemadójának 1%-áról.
A kedvezményezett adószáma:
18427534-1-05
A kedvezményezett neve:"Egészségügyi Szakképzésért" Alapítvány
Bizalmát előre is köszönjük!
 

Egészségügyi Szakképzésért Alapítvány

Az "Egészségügyi Szakképzésért" Alapítványt 1997-ben a Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakközépiskola nevelőtestülete hozta létre, azzal a céllal, hogy a szociálisan hátrányos helyzetű tanulókat segítse.
Székhelye: 3529 Miskolc, Szigethy Mihály út 8.

Az alapítvány célja:

 1. Az iskolai és családi nevelés összhangjának az együttes nevelés lehetőségeinek maximális kihasználása, a tanulók esélyegyenlőségeinek javítása érdekében végzett feladatok ellátásának támogatása.
 2. A lehető legegészségesebb testi, szellemi és lelki fejlődés érdekében tett pedagógiai kezdeményezések támogatása.
 3. A szociálisan hátrányos helyzetű tanulók segítése, illetve tanulási infrastruktúrák létrehozásának és gazdagításának támogatása.
 4. Az eredményes oktatáshoz és neveléshez szükséges eszközök és szervezeti formák támogatása.
 5. Az iskola otthonosságának megőrzése érdekében az elhasználódott eszközök pótlása.
 6. Szervezett szakmai gyakorlatok támogatása.
 7. Egészséges életmódra nevelés programjainak finanszírozása.
 8. Az iskola oktató-nevelő munkájának támogatása annak érdekében, hogy széleskörű, korszerű szakmai tudású, jól felkészült, világra nyitott egészségügyi szakdolgozókat adhasson az egészségügynek.
 9. A diákok egyéniségének sokoldalú fejlesztése, a változó körülményekhez és igényekhez szükséges képességek kifejlődésének elősegítése érdekében tett pedagógiai megoldások és eljárások támogatása.


Az alapítvány önálló jogi személy, saját bélyegzővel, önálló adószámmal és csekkszámmal rendelkezik.
Az alapítvány típusa: kiemelkedően közhasznú szervezet.
Az alapítvány szervei: Az alapítvány legfőbb szerve az 5 főből álló kuratórium, melyből egy fő az elnök, egy fő titkári feladatokat lát el és 3 fő kuratóriumi tag.


Az alapítvány vagyoni forrásai:

 • vállalkozói tevékenység bevételei
 • az alapítvány saját bevétele, alapítványi célú rendezvények bevételei
 • az induló vagyon hozadéka
 • céltámogatások
 • pályázatok útján elnyert támogatás

Az alapítvány kuratóriumának tagjai: