foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


+36 46 555 376
mail@ferenczi.hu

Tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje

 

 

 1. 1. Osztályozó vizsgák

 

Tanulók osztályozó vizsgára terjesztése                          2016. december 16.

Osztályozó vizsgák                                                               2017. január 16-19.

Végzős tanulók osztályozó vizsgára terjesztése             2017. március 31.

Végzős tanulók osztályozó vizsgája                                  2017. április 25-27.

Nem végzős tanulók osztályozó vizsgára terjesztése    2017. május 19.

Nem végzős tanulók osztályozó vizsgája                         2017. június 7-10.

 

 

 1. 2. Érettségi vizsgák

Írásbeli érettségi vizsgák                                                        2017. május 5-május 26.

 

Magyar nyelv és irodalom

Matematika Történelem Angol

Német

Biológia

Ágazati és ágazaton kívüli szakmai vizsgatárgy

Rajz- és vizuális kultúra Informatika Művészettörténet, Ének-zene Kémia

Földrajz

2017. május 8. 8.00

2017. május 9. 8.00

2017. május 10. 8.00

2017. május 11. 8.00

2017. május 12. 8.00

2017. május 16. 8.00

2017. május 17. 8.00

2017. május 17. 14.00

2017. május 18. 8.00

2017. május 18. 14.00

2016. május 19. 8.00

2017. május 19. 14.00

Szóbeli érettségi vizsgák

2017. június 19-30.

3.

Szakmai vizsgák

Szakmai írásbeli vizsga

 

 

2017. május 15-22.

 

Szakmai gyakorlati és szóbeli vizsgák

2017. május 15-június 16

 

4.

 

Javítóvizsgák

 

2017. augusztus 28-29.

 

Pályázati felhívás : II. Megyei Anyaság Konferencia

 

A 2016/2017-es tanévben ismételten megrendezésre kerül a II. Megyei Anyaság Konferencia a Miskolci SZC Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakgimnáziuma és az Academia Humana Alapítvány közös szervezésében 2017. április 27.-én.

 

A verseny megnevezése: Anyaság Konferencia

 

A konferencia célja:

Az anyaság témakörébe tartozó egészségügyi, művészeti, vallási tudományos munkák és alkotások megismertetése a tudományos, kutatómunka módszereivel.  Az anyaság széles körű megismerése a különböző szakmákon keresztül.

 

A verseny fordulói:

 1. forduló : A kiírásban szereplő, beküldött dolgozatok előzsűrizése
 2. forduló : A legjobb pályaművek előadása, prezentálása a Konferencián

 

 • ÚJ KÖNYVEINK
 • AJÁNLOTT IRODALOM
 • Balzac: Goriot apó
 • Bulgakov: Mester és Margarita
 • Capote, T. : Hidegvérrel
 • Csáth G.: Válogatott elbeszélések
 • Csokonai: Özvegy Karnyóné
 • Dosztojevszkij: Bűn és bűnhődés
 • Kaffka, F.: Átváltozás
 • Dante: Pokol
 • A fizikusok: öt modern dráma
 • Homérosz: Iliász
 • Ibsen: Három dráma
 • Kaffka M.: Színek és évek
 • Karinthy Frigyes: Így írtok ti
 • Karinthy Frigyes: Tanár úr kérem
 • Karinthy Frigyes: Utazás a koponyám körül 
 • Katona J.: Bánk bán
 • Kosztolányi D.: Édes Anna
 • Madách I.: Az ember tragédiája
 • Mann, Th.: Tonio Kröger
 • Mikszáth K.: Beszterce ostroma
 • Móricz Zs: Úri muri
 • Mikes K.: Törökországi levelek
 • Petőfi: A helység kalapácsa
 • Puskin: Anyegin
 • Sarkadi I.: Oszlopos Simeon
 • Shakespeare: Rómeó és Júlia
 • Schiller: Három dráma
 • Vörösmarty M. : Csongor és Tünde
 • Zrínyi: Szigeti veszedelem
A Pótló Központi írásbeli felvételi vizsga időpontja: 2017. 01.26. 14.00
 
Kérjük, hogy a vizsga előtt  13.30-ra jelenjen meg a tanuló.

TÁJÉKOZTATÁS

A KÖZPONTI ÍRÁSBELI FELVÉTELI VIZSGA KIJAVÍTOTT FELADATLAPJAINAK MEGTEKINTÉSÉRŐL 

 

A VIZSGA TÍPUSA

A VIZSGA TÁRGYA

A VIZSGA IDŐPONTJA

A MEGTEKINTÉS IDŐPONTJA

A MEGTEKINTÉS HELYSZÍNE

9. évfolyam

Magyar nyelv

2017-01-21 10:00

2017-01-27 07:30-15:30

024-es tanterem

9. évfolyam

Matematika

2017-01-21 11:00

2017-01-27 07:30-15:30

024-es tanterem

Tájékoztatom, hogy az írásbeli vizsga kiértékelt dolgozatait a vizsgázó és szülője az iskola képviselőjének jelenlétében, az igazgató által meghatározott helyen és időben megtekintheti, azokról kézzel vagy elektronikus úton másolatot készíthet, és – kizárólag a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén – az értékelésre észrevételt tehet. Ha az iskolában a feltételek rendelkezésre állnak, a vizsgázó kérésére a saját kiértékelt dolgozatáról másolatot kell készíteni.

A megtekintéshez – az adott írásbeli vizsgát követő nyolc napon belül – egy munkanapot (nyolc órát) biztosít az iskola. A vizsgázó észrevételeit a megtekintést követő első munkanap végéig – tizenhat óráig – írásban adhatja le. Az észrevétel benyújtására nyitva álló határidő elmulasztása esetén egy napon belül lehet igazolási kérelmet benyújtani. Az igazolási kérelem benyújtási határideje jogvesztő.


 

2 fő takarító munkatársat keresünk!

Feladat:  -Az iskola kijelölt területének (tantermek és közös helyiségek) takarítása

Munkaidő: -Hétköznap 13:00-21:00 óráig

Illetmény: -Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.