Nyomtatás

Ferenczis tanárokat tüntettek ki

A Magyar Ápolási Egyesület Borsod−Abaúj−Zemplén megyei szervezete a Magyar Ápolók Napja alkalmából 2015. február 26-án rendezte meg a Megyeháza dísztermében megemlékezését az első magyar főápolónőről, Kossuth Zsuzsannáról(Sátoraljaújhely, 1817. február 19 – New York, 1854. június 29.) és a szakma jeles képviselői kitüntetést vehettek át.

 

 A rendezvény fővédnöke Török Dezső úr, a Borsod−Abaúj−Zemplén Megyei Közgyűlés elnöke volt, aki ünnepi beszédében kiemelte, hogy a társadalom számára mennyire fontos az egészségügyi dolgozók munkája. Az ápolók iránti megbecsülést fejezi ki, hogy megtisztelte jelenlétével a rendezvényt dr. Kovács János úr, a Borsod−Abaúj−Zemplén Megyei Önkormányzat főjegyzője és Grúbert Roland úr, a Borsod−Abaúj−Zemplén Megyei Vöröskereszt igazgatója.

Az ünnepséget Szegedi Judit képviselő asszony, a Magyar Ápolási Egyesület Szakképzési Bizottsága elnöke, a Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakközépiskola szakmai igazgató-helyettese nyitotta meg. Elmondta, hogy a Magyar Ápolási Egyesület célkitűzései közé tartozik, hogy a magyar ápolás legnagyobb alakjának, Kossuth Zsuzsannának szellemi örökségét gondozza, és iránymutatásként adja át a felnövekvő ápoló generációnak. Munkásságának véleménye szerint az egyik legfontosabb üzenete a ma ápolói számára, hogy életszemléletük központjában mindig a segíteni akarás, az emberek szeretete és tisztelete álljon. Hiszen a beteg embernek bíznia kell ápolójában, éreznie kell, hogy óvó, törődő, figyelmes, szakmájukat, hivatásukat értő ápolók veszik körül. Elmondta, hogy a hivatás társadalmi megbecsültségét növeli, hogy a Magyar Ápolási Egyesületkezdeményezésére 2014. február 19-én megtörtént a Magyar Ápolók Napjának közjogi elismerése: a Magyar Országgyűlés február 19-ét, Kossuth Zsuzsanna születésének évfordulóját határozatával a Magyar Ápolók Napjává nyilvánította.

 

A rendezvény első részében két előadást hallgathatott meg a közönség. Először Vas Mónika, a Borsod−Abaúj−Zemplén Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási szervének vezető ápolója beszélt Kossuth Zsuzsanna tevékenységéből majd saját tapasztalataiból kiindulva arról, hogy az ápoló szakmában rendkívül fontos a személyes példaadás és a nagy elődök megbecsülése.

Ezt követte Lukács Lászlóné, a Magyar Ápolási Egyesület Borsod−Abaúj−Zemplén megyei elnökének előadása Kossuth Zsuzsanna életéről. Érzékletesen mutatta be, milyen problémákkal kellett megküzdenie az 1848-49-es szabadságharc főápolónőjének, Kossuth Lajos „ikerlelkének”, legkedvesebb húgának a sebesültek ápolásának megszervezésekor. Arról is beszélt, hogy a Magyar Ápolási Egyesület hogyan kutatta föl a magyar ápolásügy első alakjának tevékenységét és milyen erőfeszítéseket tett, hogy földi maradványait New York-ból hazaszállítva szeretett hazája földjében helyezze örök nyugalomra.

Ezután Molnár Mária hegedűművész, a Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakközépiskola tanára RaffCavatinájátadta elő. Zongorán kísérte: Balázs Adrienne, zongoraművész.

Az ünnep legszebb pillanata az elismerés, a kitüntetésekátadása volt azért az áldozatos és kitartó szolgálatért, amit nap mint nap a betegágy mellett teljesítenek az egészségügyi dolgozók.

 

A Magyar Ápolási Egyesület Ezüst KitűzőjétTörök Dezső, a Borsod−Abaúj−Zemplén Megyei Közgyűlés elnöke, Lukács Lászlóné, a Magyar Ápolási Egyesület Borsod−Abaúj−Zemplén megyei elnöke és Szegedi Judit a Magyar Ápolási Egyesület Szakképzési bizottságának elnöke adta át.

A Magyar Ápolási Egyesület Ezüst kitűzőjét kapta:Belényesi Károlyné, az Aranykor Idősek Otthona gondozási részlegvezetője; Gálné Pataki Zsuzsanna Gabriella, a Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakközépiskola egészségügyi szakoktatója; Petőné Lázár Marianna, kórházellátási csoportvezető és telephelyfelelős főnővér a Borsod–Abaúj– Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Mozgásszervi Rehabilitációs Központ mezőkövesdi telephelyén.

Gálné Pataki Zsuzsanna Gabriella tanulmányait a Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakközépiskolában kezdte, ahol most egészségügyi szakoktatóként dolgozik.

Később főiskolai diplomát szerzett ápoló és szociális menedzseri szakon. 1994-2013-ig intézményvezető főnővérként, majd igazgató-helyettesként dolgozott Tokajban, az idősek Szociális Otthonában. Értékrendjében kiemelt szerepet kapott a segítségnyújtás, az elesettekről való gondoskodás. Tevékenységei közé tartozott az ápolás irányítása, szervezése, az intézmény működésével kapcsolatos napi operatív feladatok irányítása, a gyakorlatot teljesítő tanulók elméleti és gyakorlati oktatása. Munkáját magas színvonalon látta el.

 A Magyar Ápolási Egyesületnek több mint tíz évetagja. Mindent megtesz annak érdekében, hogy az ápolás méltó társadalmi elismerést kapjon. Teszi ezt a mindennapi munkája során személyes példaadással, hogy a felnövekvő ápoló generáció megtanulja, hogy a szeretet és a szakmai tudás egymástól elválaszthatatlan az ápoló munkájában.

Köszöntötték azokat a megyei ápolókat, akika Magyar Ápolók Napja alkalmából február 18-án Budapesten, az Emberi Erőforrások Minisztériumábandr. Zombor Gábortól, az egészségügyért felelős államtitkártól vehették át kitüntetésüket. Pro Sanitate–DíjatkapottSimon Béláné, a Borsod−Abaúj−Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház osztályvezető főnővér-helyettese.Miniszteri Elismerő Okleveletvehetett átMitró Jánosné, a Miskolci Semmelweis Kórház Infektológiai osztályának osztályos főnővére.

Ezután a Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakközépiskola tanulóinak ünnepi műsorában Kossuth Zsuzsanna és Florence Nightingalepéldáját fölmutató prózarészleteket, az ápolói hivatás nagyszerűségét és a hazaszeretetet közvetítő, szívhez szóló verseket, dalokathallhatott a közönség. A műsort Tóth Éva és Molnár Mária tanárnő állította össze.

  

A Magyar Ápolási Egyesület Borsod−Abaúj−Zemplén megyei szervezetének elnöksége úgy döntött, hogy tiszteletbeli taggá fogadja Molnár Mária és Tóth Éva tanárnőt, a Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakközépiskola tanárait, akik megkapták a Magyar Ápolási Egyesület Bronz Kitűzőjét. Elismerése ez annak a magas színvonalú és kitartó munkának, amelyet a Magyar Ápolási Egyesületért, az egyesület rendezvényeinek méltó lebonyolításáért műsoraikkal hosszú évek óta végeznek.

A rendezvény méltó záróakkordja Dr. Fenyvesi Lóránt és Fenyvesi Gabriella hazafias dalokból összeállított előadása volt.

 

Tóth Éva

a Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakközépiskola tanára

 GALÉRIA