Felvételi, beiskolázás

Miskolci Egyetem Ferenczi Sándor Egészségügyi Technikum 

3529 Miskolc, Szigethy Mihály u. 8.

OM : 203391, telephelykód : 001

Levelezési címünk: 3515 Miskolc-Egyetemváros Pf.: 1

Telefon:(46)555-376,508-095 Fax: 507-980

Információ: mail@ferenczi.hu

Felnőttképzési nyilvántatási szám: 05/0100/04 

Nyitvatartási idő:

H-P 6:00-18:00

Ügyfélfogadási rend:

Kedd 7:30-15:30

Csütörtök 7:30-15:30

Tanítási szünetekben

Nyitvatartási idő:

H-P 7:00-16:00

Ügyfélfogadási rend:

Szerda 8:00-12:00

Elérhetőségeink

FONTOS INFORMÁCIÓK

csütörtök, 08 augusztus 2019 20:29

Felvételi tájékoztatónk

 

 

 

A Miskolci Egyetem

Ferenczi Sándor Egészségügyi Technikum

Felvételi Tájékoztatója

a 2024/2025-ös tanévre

 

Intézmény neve:                               Miskolci Egyetem Ferenczi Sándor Egészségügyi Technikum

Intézmény OM kódja:                     203391

Feladatellátási hely kódja:              001

Intézmény címe:                               3529 Miskolc, Szigethy Mihály utca 8.

Intézmény honlapja:                        www.ferenczi.hu

Telefonszám                                     06-46/555-376

Fax                                                    06-46/507-980

E-mail                                                mail@ferenczi.hu, ferenczi@uni-miskolc.hu

Intézményvezető neve                     Baranyiné Jászfalvi Marianna

E-mail címe                                       mail@ferenczi.hu, ferenczi@uni-miskolc.hu

 

Az iskola rövid bemutatása

A Miskolci Egyetem Ferenczi Sándor Egészségügyi Technikum több, mint 60 éves múltra visszatekintő intézmény. Mint az ország legnagyobb egészségügyi oktatási intézménye, szakmastruktúrájának alakításával mindig az igényeknek megfelelő szakembereket képezte és képzi a város és a megye egészségügyi és szociális intézményei számára.

Az intézmény valamennyi tanára jól felkészült, innovatív, fejlődésre képes. A magas színvonalú oktató-nevelő munkát mutatják a következő eredmények:

- 2002. Közoktatás Minőségéért Díj Kiválóság Kategóriájának Bronz Fokozata.

- 2007. Miskolc Város Nívódíja.

- 2016. Magyar Ápolók Napján az iskolai szakmai munkáért Miniszteri Elismerő Oklevél.

Iskolánk tantestülete a magas szintű ismeretközvetítés mellett kiemelten fontosnak tartja tanulóinknál az értelem és érzelem egyensúlyát, az „én harmóniáját”.

Nyílt nap: 2023. november 23.

 

Az intézmény szakmai kínálatáról és a diákéletről szóló image filmünk a honlapunkon megtekinthető (www.ferenczi.hu).

  

TECHNIKUMi osztályok

ágazati képzés (9-13. évfolyam, vagy 13-14. évfolyam),

illetve

okleveles technikus képzés esetén (9-14. évfolyam, vagy 13-15. évfolyam)

Jogszabályi előírások:

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 50. §. (1) – (2) bekezdése;

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési, oktatási intézmények működéséről;

27/2020 (VIII.11.) EMMI rendelet 2. sz. melléklete;

2019. évi LXXX. törvény a szakképzésről;

12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról

Iskolánk tanulmányi területei és azok kódjai:

 

0110    Egészségügy – 2 osztály

 

Egészségügyi asszisztens

A szakma azonosító száma: 5 0913 03 02

 

A szakképzésbe történő belépés feltételei

Iskolai előképzettség:

Alapfokú iskolai végzettség esetén: 5 éves képzés

Érettségi vizsga esetén: 2 éves képzés

Alkalmassági követelmények

Foglalkozásegészségügyi alkalmassági vizsgálat: Szükséges

Az egészségügyi tevékenység végzéséhez szükséges egészségi alkalmasság vizsgálat elvégzése, a 40/2004. (IV.26.) ESZCSM rendeletben foglaltak szerint (az egészségügyi tevékenységre való alkalmasságot kizáró korlátozások figyelembevételével)

A munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet 4. §. (3) a pontjában meghatározott szakmai alkalmassági vizsgálat.

A középiskolai évfolyamok elvégzésekor az érettségi, valamint technikus vizsga letételével a következő szakképesítés szerezhető meg: Egészségügyi asszisztens

Szakmairány: Gyógyszertári asszisztens vagy Radiográfiai asszisztens

Jellemző tevékenységek, a munkaterület leírása:

 

Gyógyszertári asszisztens

A gyógyszertári asszisztens a gyógyszerellátás területén foglalkoztatott egészségügyi szakember, aki gyógyszerész irányítása mellett vesz részt a gyógyszerellátásban. Segíti a gyógyszerész munkáját a gyógyszertárakban, gyógyszerkészítő laboratóriumokban, gyógyszerraktárakban, gyógyszer-nagykereskedelemben és kórházakban. A gyógyszertári asszisztens gyógyszertechnológia, ügyviteli, gazdálkodási résztevékenységeket végez. Laboratóriumi munkafolyamatokban segédkezik, gyógyszerkészítésnél közreműködik, gyógyszerformákat önállóan kialakít, raktározási és tárolási feladatokat végez, ügyviteli, adminisztratív feladatokat lát el.

  

Radiográfiai asszisztens

A radiográfiai asszisztens diagnosztikai és terápiás betegellátás területén tevékenykedik, csapat tagjaként, szakorvos, vagy diplomás képalkotó diagnoszta irányításával. Munkáját hivatásként gyakorolja, betartja etikai normáit. A hivatásához szükséges kommunikációs készséggel rendelkezik, segíti az ellátásra kerülő egyén szükségleteinek kielégítését, prevenciós feladatokat lát el. Kompetenciájának megfelelően egészségnevelést és betegedukációt végez.

A vizsgálati kérőlapoknak megfelelően képi diagnosztikai vizsgálatokat végez, részben önállóan, részben orvosi utasításra, valamint diagnosztikus és terápiás eljárások során a beteget előkészíti, a vizsgálatoknál asszisztál.

Invazív beavatkozásokhoz ellenőrzi, előkészíti a kontrasztanyagokat, készenléti gyógyszereket, eszközöket. A vizsgálat alatt folyamatosan monitorozza a beteget, az észlelt elváltozásokat azonnal jelzi szakmai felettesének és haladéktalanul megkezdi a kontrasztanyag szövődmények elhárítását.

Munkája során fertőtlenítő eljárásokat alkalmaz, a higiénés előírásokat betartja és betartatja.

Kikérdezi a beteget a vizsgálattal összefüggő anamnesztikus adatokról (korábbi, vagy jelenlegi betegségeiről, szedett gyógyszereiről, esetleges korábbi allergiás reakciókról), valamint a beteg állapotáról. Tájékoztatja a beteget a vizsgálat előkészületeiről, vizsgálat menetéről, és a vizsgálat utáni teendőkről. Folyamatoson bővíti szakmai tudását, szakmai konferenciákon részt vesz.

 

Mentőápoló - A szakma azonosító száma: 5 0913 03 11

A szakképzésbe történő belépés feltételei

Iskolai előképzettség:

Alapfokú iskolai végzettség esetén: 5 éves képzés

Érettségi vizsga esetén: 2 éves képzés

Alkalmassági követelmények

Foglalkozásegészségügyi alkalmassági vizsgálat: Szükséges.

Az egészségügyi tevékenység végzéséhez szükséges egészségi alkalmasság vizsgálat elvégzése, a 40/2004. (IV.26.) ESZCSM rendeletben foglaltak szerint (az egészségügyi tevékenységre való alkalmasságot kizáró korlátozások figyelembevételével)

A munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet 4. §. (3) a pontjában meghatározott szakmai alkalmassági vizsgálat.

A középiskolai évfolyamok elvégzésekor az érettségi, valamint technikus vizsga letételével a következő szakképesítés szerezhető meg: Mentőápoló

 

Jellemző tevékenységek, a munkaterület leírása:

A mentőápoló munkáját hivatásként az etikai normák betartásával gyakorolja, átfogó anatómiai-, élettani és klinikumi ismeretekkel rendelkezik. Előkészít és segédkezik diagnosztikus és terápiás eljárásoknál. Megfelelően kommunikál a beteggel, a hozzátartozókkal, valamint az ellátó team tagjaival. Részt vesz a leendő munkatársak gyakorlati oktatásában Tevékenységét a biztonságos és minőségi betegellátás szempontjainak figyelembevételével, a jogi és etikai normák betartásával végzi. Papír alapú és elektronikus egészségügyi dokumentációt vezet a jogszabályi előírásoknak megfelelően. Folyamatosan bővíti tudását szakmai képzéseken, továbbképzéseken.

Önállóan, vagy team-munkában minőségi, holisztikus szemléletű ellátást biztosít. A sürgősségi betegellátás területén önállóan és csapatban, elsősorban az állami mentőszolgálatnál és sürgősségi osztályon, hivatástudattal és elkötelezetten sürgősségi ellátásban részesíti, valamint menti a betegeket és a sérülteket. Kivonuló mentőtevékenységét az állami mentőszolgálat szabványos eljárásrendjein alapulóan, sürgősségi osztályos tevékenységét a szakmai protokollok előírásai alapján empatikusan, higgadtan, precízen, valamint a betegek iránti elkötelezett felelősség-vállalással végzi.

A beteg/sérült állapotának felmérését, osztályozását, állapotváltozásának megfigyelését és észlelését - jelentős részben - a nyilvánosság előtt végzi. A bajbajutottak feltalálási helyén, vagy mentőjárművel történő szállítása közben, illetve sürgősségi osztályon alapszintű sürgősségi ellátást nyújt, emelt szintű ellátásban asszisztál, mentéstechnikai eszközöket, illetve betegszállítási és mozgatási technikákat alkalmaz, mentés-, és betegszállítás szervezési folyamatokban, valamint katasztrófahelyzetek és tömeges események felszámolásában közreműködik.

 

Rehabilitációs terapeuta – A szakma azonosító száma: 5 0923 03 09

 

A szakképzésbe történő belépés feltételei

Iskolai előképzettség:

Alapfokú iskolai végzettség esetén: 5 éves képzés

Érettségi vizsga esetén: 2 éves képzés

Alkalmassági követelmények

Foglalkozásegészségügyi alkalmassági vizsgálat: Szükséges

A munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet 4. §. (3) a pontjában meghatározott szakmai alkalmassági vizsgálat.

A középiskolai évfolyamok elvégzésekor az érettségi, valamint technikus vizsga letételével a következő szakképesítés szerezhető meg: Rehabilitációs terapeuta

Szakmairány: Gyógymasszőr vagy Fizioterápiás asszisztens

Jellemző tevékenységek, a munkaterület leírása:

 

Gyógymasszőr

A gyógymasszőr a masszázst egészséges embereken frissítő, wellness célzattal alkalmazza. Részt vesz a betegek rehabilitálásának folyamatában szakorvos utasítására és felügyelete mellett, diagnózis alapján rendszerint egyéb fizioterápiás eljárások mellett kúraszerűen kombinálva végzi tevékenységét. Betegségspecifikus gyógymasszázst, reflexzóna masszázst ízületi passzív mozgatást, nyirokmasszázst végez. Rehabilitációs team tagjaként együttműködik az orvossal, a gyógytornásszal, a fizioterápiás asszisztenssel a betegek (páciensek) gyógyulása, rehabilitációja érdekében. Gyógyfürdőkben, szállodákban, wellness és fitness központokban svédmasszázst, frissítő aromaterápiás masszázst, wellness masszázsokat, gyógymasszázst és fizioterápiás kezeléseket végez.

 

Fizioterápiás asszisztens

A fizioterápiás asszisztens a természetben előforduló, elsősorban fizikai és kémiai energiával gyógyítja a mozgásszervi, bel-, bőrgyógyászati és neurológiai kórképekben szenvedőket. Elektroterápiát, ezen belül kis-, közép- és nagyfrekvenciás kezeléseket végez, mechanoterápiás, mágnes-, inhalációs- és fénykezeléseket alkalmaz. Aktív részese a hidro-, balneo-, klímaterápiás gyógyításnak is. Munkáját önállóan, a rehabilitációs team tagjaként a szakorvos utasítására a gyógytornász és a gyógymasszőr mellet végzi. A rehabilitációs tevékenysége mellett munkájához szorosan kapcsolódva betegedukációt végez. A fizioterápiás asszisztensek kórházakban, rendelőintézetekben, otthonápolási szolgálatoknál, vagy gyógyfürdőkben, wellness-fitness centrumokban, szállodákban dolgoznak.

  

0220 – Egészségügy – okleveles technikus – 1 osztály

 

Okleveles általános ápoló - a szakma azonosító száma: 5 0913 03 01

 

A szakképzésbe történő belépés feltételei

Iskolai előképzettség:

Alapfokú iskolai végzettség esetén: 6 éves képzés

Érettségi vizsga esetén: 3 éves képzés

Alkalmassági követelmények

Foglalkozásegészségügyi alkalmassági vizsgálat: Szükséges.

Az egészségügyi tevékenység végzéséhez szükséges egészségi alkalmasság vizsgálat elvégzése, a 40/2004. (IV.26.) ESZCSM rendeletben foglaltak szerint (az egészségügyi tevékenységre való alkalmasságot kizáró korlátozások figyelembevételével)

A munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet 4. §. (3) a pontjában meghatározott szakmai alkalmassági vizsgálat.

 

A középiskolai évfolyamok elvégzésekor az érettségi, valamint technikus vizsga letételével a következő szakképesítés szerezhető meg: Okleveles általános ápoló.

 

Az intézményben szerzett Okleveles általános ápoló szakma megszerzése esetén a Miskolci Egyetem Egészségtudományi Kar Diplomás ápoló szakán 30 kredit ponttal az előzetes tanulmányok beszámításra kerülnek.

 

Jellemző tevékenységek, a munkaterület leírása:

 

Az általános ápoló munkáját hivatásként az etikai normák betartásával gyakorolja, átfogó anatómiai, élettani és klinikumi ismeretekkel rendelkezik.

Előkészít és segédkezik diagnosztikus és terápiás eljárásoknál. Sürgős és fenyegető esetet észlel, beavatkozik, asszisztál, fájdalmat felismer, mér és beavatkozik az utasításnak megfelelően. Megfelelően kommunikál a beteggel, a hozzátartozókkal, valamint az ellátó team tagjaival. Részt vesz a betegoktatásban és a leendő munkatársak gyakorlati oktatásában. Az általános ápoló részt vesz az egészségügyi ellátás során a megelőző, gyógyító-, gondozó-, és rehabilitációs folyamatokban.

Tevékenységét a biztonságos és minőségi betegellátás szempontjainak figyelembevételével, a jogi szabályozások betartásával végzi. Papír alapú és elektronikus egészségügyi dokumentációt vezet a jogszabályi előírásoknak megfelelően. Folyamatosan bővíti tudását szakmai képzéseken, továbbképzéseken.

Önállóan, vagy team-munkában minőségi, holisztikus szemléletű ellátást biztosít. Munkája során részt vesz az ápolási folyamat megvalósításában, a beteg szükségleteinek megfelelő, egyénre szabott ápolási terv alapján alapápolást és szakápolási feladatokat végez. Megfigyeli a beteg állapotát, állapotváltozásait. Pszichés támogatást nyújt a betegnek és családjának. Képes felnőtt-, csecsemő- és

gyermekápolási feladatokat ellátni, valamint háziorvosi praxisban és az alapellátás más színterein, otthonápolásban, geriátriai és hospice ellátásban, onkológiai ellátásban ápolóként tevékenykedni.

  

0770 – Kisgyermek gondozó-, nevelő – 2 osztály

A szakma azonosító száma: 5 0922 22 02

A szakképzésbe történő belépés feltételei

Iskolai előképzettség:

Alapfokú iskolai végzettség esetén: 5 éves képzés

Érettségi vizsga esetén: 2 éves képzés

Alkalmassági követelmények

Foglalkozásegészségügyi alkalmassági vizsgálat: Szükséges

Pályaalkalmassági vizsgálat: Szükséges

A középiskolai évfolyamok elvégzésekor az érettségi, valamint technikus vizsga letételével a következő szakképesítések szerezhetők meg: Kisgyermekgondozó, -nevelő

 

Jellemző tevékenységek, a munkaterület leírása:

A kisgyermekgondozó, -nevelő a 0-3 éves korú gyermekek nevelését – gondozását az erre a korosztályra szakosodott gyermekintézményekben önállóan végzi. Felelősséget vállal a rábízott kisgyermekekért, a nevelés folyamatában hozott döntéseiért és nevelői tevékenységének következményeiért. A nevelésben partnerként támogatja a szülőt. Empátiával képes fordulni a gyermekekhez és családjaikhoz, szakmai felkészültsége alapján, kongruensen tudja a családok felé közvetíteni a szakmai ismereteit. Egészséges életmódra nevel. Fejleszti a társas kompetenciákat, csoportnormákat. A kisgyermek igényeihez igazodó közös tevékenység során élményeket, viselkedési és helyzetmegoldási mintákat nyújt, az önálló próbálkozást és a kreativitást támogatja. Fejlődési és magatartászavarok észlelése esetén bevonja a megfelelő szakembereket. A gyermek fejlődésének rögzítésére digitálisan, esetenként manuálisan dokumentációt vezet.

A felvételi eljárás rendje:

 

Központi írásbeli felvételi vizsga matematikából és magyarból 50 %-ban, az általános iskolából hozott eredmények (7. év vége és 8. félév magyar nyelv és irodalom, történelem, idegen nyelv, matematika,  biológia tantárgyak osztályzatai) pontjai alapján 25 %-ban számít a felvételi pontokba, valamint a szóbeli meghallgatás 25 %-ban kerül beszámításra.

Központi írásbeli eredménye - max. 50 pont:

80 – 100 = 50 pont; 60 – 79 = 40 pont; 40 – 59 = 30 pont; 20 – 39 = 20 pont; - 19 = 10 pont; Hozott pontok (max. 25 pont) 4,75 – 5,00 = 25 pont; 4,25 – 4,75 = 20 pont; 3,75 –4,25 = 15 pont; 3,25 – 3,75 = 10 pont; 2,75 – 3,25 = 5 pont; - 2,75 = 0 pont;

Elbeszélgetés - max. 25 pont:

A szóbeli elbeszélgetés az iskola Szakmai Programjában meghatározott követelményekre épülő témakörei és kérdései alapján, két fő pedagógusból álló bizottság előtt történik. Amennyiben a szóbeli elbeszélgetésen alapos indok miatt nem tud részt venni a tanuló, számukra pót-szóbeli elbeszélgetési időpont kerül kijelölésre.

  

Fentiek alapján összesen 100 pont szerezhető a felvételi eljárás során.

A felvételizők rangsorolása az elért pontszám alapján történik. Az azonos pontszámot elért tanulók rangsorolását az iskola a következő elvek szerint végzi:

1. Aki a központi írásbeli felvételin több pontot szerzett

2. Hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű tanuló

3. Lakóhelye vagy tartózkodási helye Miskolc

4. Akinek testvére iskolánk tanulója (volt)

Központi írásbeli vizsga: 2024. január 20-án 10 órától (Miskolci Egyetem Ferenczi Sándor Egészségügyi Technikum, 3529 Miskolc, Szigethy M. u. 8.)

Pótló írásbeli vizsga: (csak azon tanulók részére, akik alapos ok miatt nem tudtak részt venni az előzőn): 2024. január 30-án 14 órától

Szóbeli elbeszélgetés: 2024. március 11-én 12.00 órától (Miskolci Egyetem Ferenczi Sándor Egészségügyi Technikum, 3529 Miskolc, Szigethy M. u. 8.)

A felvételi eljárás során intézményünk egészségügyi vizsgálatot tart.

A központi írásbeli felvételi vizsga jelentkezési lapján kérjük jelölni, ha a tanuló részére kedvezményt kérnek a feladatlapok megírásával kapcsolatban. A jelentkezési laphoz kérjük mellékelni a szakértői bizottság szakvéleményének másolatát, valamint a szülő konkrét mentességre vonatkozó kérelmét.

 

Kedvezményként adható:

- Időhosszabbítás (tantárgyanként max. 30 perc)

- Segédeszköz használat (pl. számológép)

- Az írásbeli dolgozat egy részének értékelése alóli felmentés (pl. helyesírás értékelése alóli felmentés)

A fenti három lehetőség közül kérjük a megfelelőt jelezni!

Az SNI tanuló a szakértői véleményben leírtak alapján a továbbtanulásra kiválasztott középfokú iskolától kérheti a központi írásbeli vizsga alóli felmentését, az írásbeli vizsgát szervező középiskolától nem.

A központi írásbeli vizsga eredményéről 2024. február 09-ig közvetlenül tájékoztatja a vizsgázókat az intézmény, azzal, hogy a vizsga részletes eredményeit tartalmazó Értékelő lapot minden tanulónak átadja! Az értesítés kizárólag ebben a formában történhet meg!

Az iskola biztosítja az írásbeli dolgozatok 8 munkanapon belüli megtekintését 8-16 óra időtartamig, valamint lehetőséget biztosít a dolgozatok fénymásolására is. Továbbá a megtekintés napján a szülők észrevételt tehetnek a javítással kapcsolatosan, mellyel kérhetik a dolgozatok újrajavításának lehetőségét.

2024. március 22-ig az iskola nyilvánosságra hozza az ideiglenes felvételi jegyzéket.

A nyilvánosságra hozatal a tanulói azonosító szám, vagy jelige alapján történik.

A Felvételi Központ 2024. április 12-ig elektronikus formában megküldi a hozzánk jelentkezettek névsorát ABC sorrendben.

Az intézmény igazgatója 2024. április 22-ig készíti el az ideiglenes felvételi rangsort és azt megküldi a Felvételi Központnak.

A Felvételi Központ egyezteti az elektronikusan és levélben érkezett igazgatói döntéseket, kialakítja a végeredményt az igazgatói döntések és tanulói adatlapok egyeztetése alapján, és elküldi azt a középiskoláknak 2024. április 26-ig. (egyeztetett felvételi jegyzék)

Az iskola 2024. május 02-ig megküldi a felvételről vagy az elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek és az általános iskoláknak. A felvételről szóló értesítésben közöljük a beiratkozás pontos időpontját, módját. A beiratkozás ideje: 2024. június 26.

 

2024. május 6 – augusztus 31. között rendkívüli felvételi eljárást kell tartani, ha az általános felvételi eljárás keretében a felvehető létszám 90%-ánál kevesebb tanuló került felvételre.

A felvételi kérelem elutasítása esetén a szülő jogorvoslati eljárást kezdeményezhet, kérelmét az iskola igazgatója továbbítja a fenntartónak. Határidő: 2024. május 22. A fenntartó 2024. június 1-ig lefolytatja a jogorvoslati eljárást a benyújtott kérelmek alapján.

 

 

kozszolgmivk badgesmartisiwsanyasag56749351 2446849471991768 1401098686498340864 ndiakig

Weboldalunkon „cookie”-kat (továbbiakban „süti”) alkalmazunk. Ezek olyan fájlok, melyek információt tárolnak webes böngészőjében. Ehhez az Ön hozzájárulása szükséges.