Print this page

Hétvégi házi feladatok szabályai, iskolai dolgozatok szabályai

Számonkérések rendje

• Számonkérés típusai:
szóbeli
írásbeli
- írásbeli felelet: egy óra tananyagából történő számonkérés
- röpdolgozat: kisebb tematikus egység anyagából történő számonkérés
- témazáró dolgozat: egy-egy nagy tematikus egység anyagából való számonkérés
• Dolgozatok mennyisége, típusai: egy napon kettőnél több témazáró dolgozat nem íratható.

• Az írásbeli dolgozatokat 10 munkanapon belül kijavítva meg kell kapniuk a tanulóknak (ez alól kivétel, ha a tanár megbetegszik). Ellenkező esetben a tanuló dönthet, kéri-e a jegyet.

Az otthoni felkészüléshez szükséges írásbeli és szóbeli feladatok meghatározásának elvei és korlátai


A házi feladatok feladásakor az alábbi elveket vesszük figyelembe:

• a feladatok mennyisége feleljen meg az életkori sajátosságoknak;
• a feladott leckék két óra alatt elvégezhetőek legyenek;
• a feladáskor a tanár adjon kellő segítséget, magyarázatot a megoldáshoz;
• a tanuló önállóan meg tudja oldani a feladatot és az biztosítsa a készségek kialakításához szükséges gyakorlást;
• csak olyan feladatot adjon fel a tanár, amelyek megoldásához otthon rendelkezésre állnak megfelelő kiegészítő dokumentumok;
• hétvégére (pénteken) csak annyi házi feladatot adunk, amennyi az egyik óráról a másikra szokásos;
• az őszi, téli és tavaszi szünetekre is csak annyi feladat adható, mint egyik óráról a másikra;
• a fenti szüneteket követő első tanítási órán nem íratunk dolgozatot;
• a nyári szünetre házi feladat nem adható, legfeljebb javasolható gyakorlási célzatú feladatsor;
• célszerűnek tartjuk viszont a kötelező és ajánlott olvasmányok nyári szünidőben történő elolvasását;