Szakmaismertető

Miskolci Egyetem Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakgimnázium

3529 Miskolc, Szigethy Mihály u. 8.

OM : 203391, telephelykód : 001

Levelezési címünk: 3515 Miskolc-Egyetemváros Pf.: 1

Telefon:(46)555-376,508-095 Fax: 507-980

Információ: mail@ferenczi.hu

Felnőttképzési nyilvántatási szám: 05/0100/04 

Nyitvatartási idő:

H-P 6:00-21:00

Ügyfélfogadási rend:

Kedd 7:30-15:30

Csütörtök 7:30-15:30

Elérhetőségeink

FONTOS INFORMÁCIÓK

Ápoló (Szakmai előképzettséggel felnőttoktatásban)

Általános adatok:

Szakképesítés megnevezése: Ápoló
A szakképesítés OKJ száma: 55 723 01
Megfeleltetés:
A 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet szerint
A szakképesítés szintje: emeltszintű szakképesítés-ráépülés
A szakképesítés tanulmányi területe: Ápolás, gondozás (723)
A szakképesítés típusa: szakképesítés-ráépülés
Szakmacsoport: egészségügy

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök:
Feor száma:
Feor megnevezése:
Betölthető munkakörök:
3311
Ápoló, szakápoló
 


Ágazati besorolás: egészségügy
A szakképesítésért felelős miniszter: egészségügyért felelős miniszter

Az Ápoló szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

Az ápoló munkáját önállóan, illetve más egészségügyi szakma képviselőivel együttműködve végzi, az egészségügyi és szociális ellátási struktúra minden területén. Az ápoló hivatását a megelőző, gyógyító, gondozó és rehabilitációs folyamatban a multidiszciplináris csapat tagjaként kompetencia szintjének megfelelően gyakorolja.


Elméleti ismerete és a gyakorlati készségei alapján képes a beteg szükségleteinek megfelelő ápolási, gondozási szolgáltatást nyújtani. Szervezi, koordinálja, ellenőrzi az ápolási tevékenységet, valamint az alárendelt csapat tagok szakmai tevékenységét. Részt vesz a tanulók és a felügyelete alá tartozó munkatársak gyakorlati oktatásában. Szakmai kommunikációt folytat a beteggel, hozzátartozóval és az ellátó csapat tagjaival. Ápolási folyamatnak megfelelően ápolja, gondozza a beteget, részt vesz a rehabilitációjában. Kompetenciaszintű diagnosztikai és terápiás beavatkozást, gyógyszerelést és szakápolást végez.


Beavatkozások körüli ápolói tevékenységeket ellátja. Az azonnali beavatkozást igénylő sürgősségi állapotokat felismeri, kompetenciájának megfelelően végzi a beteg ellátását. Kompetencia szintjének megfelelően közreműködik a prevencióban, egészségfejlesztő tevékenységben, edukációban és rehabilitációban. Egészségügyi dokumentációt vezet az érvényben lévő jogi és minőségirányítási szabályozások szerint


A szakképesítéssel rendelkező képes:

munkáját önállóan, vagy szakmai csoportban, a jogi és etikai normák betartásával, a szakmai szabályoknak megfelelően végezni
munkáját a minőségbiztosítás, minőségfejlesztés és az ápolási folyamat elvei szerint szervezni és ellenőrizni
ápolási folyamat megvalósításához szükséges információkat, erőforrásokat feltárni, felhasználni
a felnőtt ember, páciens és családja, illetve a közösség testi, lelki, szociokulturális jellemzőit a lehető legnagyobb mértékben beilleszteni a betegellátás menetébe
a beteg felnőtt ember, páciens sajátos szükségleteit feltárni, ápolási diagnózisokat felállítani, és a prioritások alapján, tervezve végezni feladatait
a beteg állapotváltozásait észlelni, azokat értelmezni és dönteni a további ellátási kompetenciáról
a kompetenciájába tartozó gyógyszer és infúzióadagolás indikációjának felállítására, azok bejuttatására
holisztikus szemléletű, egyénre szabott ápolást és szakápolást nyújtani, a betegbiztonsági szabályok teljes körű figyelembevételével
egészségnevelő és egészségfejlesztő tevékenységet végezni, segíteni a beteget és annak családját, illetve a közösséget az egészség és az önellátó képesség lehető legmagasabb fokának elérésében, a prevenció különböző szintjein
a sajátos ápolási igényű beteget kompetenciaszintjének megfelelően ellátni
sürgősségi eseteket, vészhelyzeteket felismerni, szükség esetén elsősegélynyújtást, kompetencia szintű sürgősségi ellátást végezni
a betegellátás során alkalmazott eszközöket adekvátan alkalmazni, karbantartani
személyiségét és szakmai tudását folyamatosan, tervszerűen, tudatosan fejleszteni

Az Ápoló képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák: nincs
Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
Szakmai előképzettség:54 723 02 Gyakorló ápoló szakképesítés
Előírt gyakorlat: nincs
Pályaalkalmassági követelmények: nincs
Szakmai alkalmassági követelmények: nincs
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: igen
Szintvizsga: nincs
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: nincs

Elmélet/gyakorlat aránya:
50%-elmélet
50%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:
Szakképzési évfolyamok száma: 1 év
Maximális óraszáma: 0 óra

Választható képzési formák:
Nappali
Esti

Az 55 723 01 azonosító számú, Ápoló megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:


11113-16 Szakápolási feladatok
11734-16 Bővített kompetenciájú betegellátás

Az Ápoló komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele, és az előírt szakmai gyakorlatok igazolt teljesítése.


Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.

kmd1kozszolgmivk badgesmartisiwsanyasag56749351 2446849471991768 1401098686498340864 ndiakig

hu Magyar en English fr Français de Deutsch it Italiano ru Русский es Español
Weboldalunkon „cookie”-kat (továbbiakban „süti”) alkalmazunk. Ezek olyan fájlok, melyek információt tárolnak webes böngészőjében. Ehhez az Ön hozzájárulása szükséges.