Nyári ügyelet 2022.07.04-től – 2022.08.22-ig szerdai napokon 9.00 – 12.00 óráig !

Arrow up
Arrow down
Print this page
Tuesday, 26 November 2019 10:22

8. osztályosok figyelem! Szeretnénk összefoglalni számotokra a felvételi eljárás menetét!

8. osztályosok figyelem!!!

Szeretnénk összefoglalni számotokra a felvételi eljárás menetét!

  • Jelentkezés a központi felvételi vizsgára: 2019. december 6-ig

A TANULÓI JELENTKEZÉSI LAP a 9. évfolyamra történő beiskolázás KÖZPONTI ÍRÁSBELI vizsgájára elnevezésű jelentkezési lapon bármelyik vizsgát szervező intézménybe lehet jelentkezni, ahogy hozzánk is!

Célszerű abban az iskolában megoldani a feladatlapokat, amelyben a jelentkező a legszívesebben tanulna tovább!

A felvételi eljárás részei:

  • Általános iskolai eredmények figyelembe vétele

7. év végi és 8. félévi érdemjegyek: Magyar nyelv és irodalom; Történelem; Matematika; Idegen nyelv; Biológia => 25 pont

  • Központi felvételi írásbeli vizsga

Magyar szövegértés – 45 perc; Matematika-logika -45 perc => 50 pont

Az SNI-s tanulóknak az írásbeli vizsga alól felmentést nem tudunk adni, de az érvényes szakértői véleménnyel összhangban a szülő és a tanuló kérelmére az előírt kedvezményeket biztosítjuk!

A jelentkezési laphoz csatolni kell a szakértői véleményt, a szülő által írt kérvényt, hogy milyen kedvezményt szeretne igénybe venni a tanuló az írásbeli vizsga alkalmával.

A szülő kérelméről az intézmény igazgatója jogosult dönteni!

A központi felvételi vizsga időpontja:

2020. január 18. szombat 10:00 óra. Személyi igazolvány szükséges!!!

Pótló központi írásbeli felvételi vizsga időpontja: (Ha alapos ok miatt nem tudott részt venni az előző írásbeli vizsgán, melyet orvosi igazolással köteles indokolni!)

2020. január 23. csütörtök 14:00 óra

  • Szóbeli elbeszélgetés => 25 pont

Időpontja: 2020. február 28. péntek 12:00 óra

(személyi igazolvány és félévi bizonyítvány szükséges) Megjelenés: Alkalomhoz illő ruhában!

Összesen: 100 pont

Az írásbeli vizsga értékelő lapjának átadása:

2020. január 24. péntek, 08:00-16:00 óra között

  • Szülőknek, tanulóknak valamint meghatalmazott személynek
  • A dolgozatok megtekinthetők, a javítással kapcsolatos észrevételeket legkésőbb másnap 16:00 óráig lehet benyújtani. A vizsgázó kérésére és költségére helyben másolat készíthető.

Az eredeti értékelőlapot kérjük a jelentkezési lappal együtt eljuttatni a leendő iskolájába!

Induló Osztályaink:

Gyakorló ápoló (két osztály, 56 fő)  => szakmakódja : 0440

 

Egészségügyi asszisztens (1 osztály, 28 fő)

  • Gyógyszertári asszisztens => szakmakódja:0110

Rehabilitációs terapeuta (1 osztály, 28 fő)

  • Gyógymasszőr => szakmakódja: 0550

 

Szociális ágazat (1 osztály, 28 fő)

  • Kisgyermekgondozó-nevelő => szakmakód: 0880

 

VÁRUNK SZERETETTEL MINDENKIT!!!

 

                                                        Zsúdel Antónia Orsolya

                                                               intézményvezető

 

SKMBT_C28019112610360_001.jpg SKMBT_C28019112610360_002.jpg