Szakmaismertető

Miskolci Egyetem Ferenczi Sándor Egészségügyi Technikum 

3529 Miskolc, Szigethy Mihály u. 8.

OM : 203391, telephelykód : 001

Levelezési címünk: 3515 Miskolc-Egyetemváros Pf.: 1

Telefon:(46)555-376,508-095 Fax: 507-980

Információ: mail@ferenczi.hu

Felnőttképzési nyilvántatási szám: 05/0100/04 

Nyitvatartási idő:

H-P 6:00-18:00

Ügyfélfogadási rend:

Kedd 7:30-15:30

Csütörtök 7:30-15:30

Tanítási szünetekben

Nyitvatartási idő:

H-P 7:00-16:00

Ügyfélfogadási rend:

Szerda 8:00-12:00

Elérhetőségeink

FONTOS INFORMÁCIÓK

Kisgyermekgondozó, -nevelő

RÉSZLETES SZAKMAI TÁJÉKOZTATÓ

(készült a szakma 2022.09. 01.-i Képzési- és kimeneti követelménye alapján)

A szakma megnevezése: KISGYERMEKGONDOZÓ,- NEVELŐ

A szakma azonosító száma: 5 0922 22 02

A szakma keretében ellátható legjellemzőbb tevékenység, valamint a munkaterület leírása:

 

 • A kisgyermekgondozó, -nevelő a 0-3 éves korú gyermekek nevelését – gondozását az erre a korosztályra szakosodott gyermekintézményekben önállóan végzi.
 • Nevelő-gondozó munkáját a Bölcsődei nevelés-gondozás országos alapprogramjára és az intézménye Szakmai Programjára alapozza. Felelősséget vállal a rábízott kisgyermekekért, a nevelés folyamatában hozott döntéseiért és nevelői tevékenységének következményeiért.
 • A nevelésben partnerként támogatja a szülőt.
 • Empátiával képes fordulni a gyermekekhez és családjaikhoz, szakmai felkészültsége alapján, kongruensen tudja a családok felé közvetíteni a szakmai ismereteit.
 • Egészséges életmódra nevel.
 • Fejleszti a társas kompetenciákat, csoportnormákat.
 • A kisgyermek igényeihez igazodó közös tevékenység során élményeket, viselkedési és helyzetmegoldási mintákat nyújt, az önálló próbálkozást és a kreativitást támogatja.
 • Fejlődési és magatartászavarok észlelése esetén bevonja a megfelelő szakembereket.
 • A gyermek fejlődésének rögzítésére digitálisan, esetenként manuálisan dokumentációt vezet.

A szakképzésbe történő belépés feltételei

Iskolai előképzettség:

 • Alapfokú iskolai végzettség 5 éves képzés esetén
 • Érettségi vizsga 2 éves képzés esetén

Alkalmassági követelmények:

Foglalkozásegészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges

Pályaalkalmassági vizsgálat: szükséges

 

A szakmával kapcsolatos további információkat a szakma Programtanterve és Képzési és Kimeneti Követelménye tartalmazza:

https://api.ikk.hu/v1/media/documents/7412?filename=Kisgyermekgondoz%C3%B3,--nevel%C5%91-2022.09.12.-v3.pdf

https://api.ikk.hu/v1/media/documents/7231?filename=Kisgyermekgondoz%C3%B3,-nevel%C5%91-2020.06.29.-v1.pdf

kozszolgmivk badgesmartisiwsanyasag56749351 2446849471991768 1401098686498340864 ndiakig