Print this page

Kisgyermekgondozó, -nevelő

RÉSZLETES SZAKMAI TÁJÉKOZTATÓ

(készült a szakma Képzési- és kimeneti követelménye alapján)

A szakma megnevezése: KISGYERMEKGONDOZÓ,- NEVELŐ

A szakma azonosító száma: 5 0922 22 02

A szakma keretében ellátható legjellemzőbb tevékenység, valamint a munkaterület leírása:

 

 • A kisgyermekgondozó, -nevelő a 0-3 éves korú gyermekek nevelését – gondozását az erre a korosztályra szakosodott gyermekintézményekben önállóan végzi.
 • Nevelő-gondozó munkáját a Bölcsődei nevelés-gondozás országos alapprogramjára és az intézménye Szakmai Programjára alapozza. Felelősséget vállal a rábízott kisgyermekekért, a nevelés folyamatában hozott döntéseiért és nevelői tevékenységének következményeiért.
 • A nevelésben partnerként támogatja a szülőt.
 • Empátiával képes fordulni a gyermekekhez és családjaikhoz, szakmai felkészültsége alapján, kongruensen tudja a családok felé közvetíteni a szakmai ismereteit.
 • Egészséges életmódra nevel.
 • Fejleszti a társas kompetenciákat, csoportnormákat.
 • A kisgyermek igényeihez igazodó közös tevékenység során élményeket, viselkedési és helyzetmegoldási mintákat nyújt, az önálló próbálkozást és a kreativitást támogatja.
 • Fejlődési és magatartászavarok észlelése esetén bevonja a megfelelő szakembereket.
 • A gyermek fejlődésének rögzítésére digitálisan, esetenként manuálisan dokumentációt vezet.

A szakképzésbe történő belépés feltételei

Iskolai előképzettség:

 • Alapfokú iskolai végzettség 5 éves képzés esetén
 • Érettségi vizsga 2 éves képzés esetén

Alkalmassági követelmények:

Foglalkozásegészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges

Pályaalkalmassági vizsgálat: szükséges

  

A szakmával kapcsolatos további információkat a szakma Programtanterve és Képzési és Kimeneti Követelménye tartalmazza:

https://api.ikk.hu/storage/uploads/files/ptt_szocialis_kisgyermekgondozo_-nevelo_2020pdf-1597241092070.pdf

https://api.ikk.hu/storage/uploads/files/kkk_szoc_kisgyermekgondozo_nevelo_2020pdf-1589137572027.pdf