Print this page

CT/MR szakasszisztens

RÉSZLETES SZAKMAI TÁJÉKOZTATÓ

(készült a szakma 2021.12. 09.-i Képzési- és kimeneti követelménye alapján)

A szakma megnevezése: RADIOGRÁFIAI SZAKASSZISZTENS/ CT/MR SZAKASSZISZTENS

 

A szakma azonosító száma: 5 0914 03 08

A szakma keretében ellátható legjellemzőbb tevékenység, valamint a munkaterület leírása:

 

  • A CT-MR szakasszisztens a képi diagnosztika keresztmetszeti modern képalkotó berendezésekkel dolgozik, csapat tagjaként, diplomás képalkotó diagnoszta irányításával és radiológus szakorvossal együttműködve.
  • Kompetenciájának megfelelően irányítottan, illetve önállóan vesz részt a betegek diagnosztikus ellátásában. CT és MR vizsgálatokat előkészít, elvégez, betartja és betartatja a sugárvédelmi és biztonsági rendszabályokat, archivál.
  • Kompetenciáinak megfelelően biztosítja a képi diagnosztikai vizsgálatok, beavatkozások optimális feltételeit, a napi szakmai tevékenységét megszervezi, betegirányítási és tájékoztatási feladatokat lát el.
  • Megfelelő kommunikációs képességgel rendelkezik, munkáját hivatásként, a betegek iránti empátiával gyakorolja, betartja, illetve betartatja annak jogi szabályait, valamint etikai normáit.
  • Törekszik arra, hogy rendszeres önképzéssel és továbbképzéssel a szakmai fejlődését elősegítse.

A szakképzésbe történő belépés feltételei

Iskolai előképzettség:

  • Alapfokú iskolai végzettség 6 éves képzés esetén
  • Érettségi vizsga 3 éves képzés esetén

Alkalmassági követelmények:

Foglalkozásegészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges

 

Pályaalkalmassági vizsgálat: nem szükséges

  

A szakmával kapcsolatos további információkat a szakma Programtanterve és Képzési és Kimeneti Követelménye tartalmazza:

https://api.ikk.hu/storage/uploads/files/ptt_eu_radiografiai_szakasszisztenspdf-1601455999508.pdf

https://api.ikk.hu/storage/uploads/files/radiografiai_szakasszisztens_kkk_mod_2021_12_pdf-1639038525701.pdf