Print this page

Fogászati asszisztens

RÉSZLETES SZAKMAI TÁJÉKOZTATÓ

(készült a szakma 2021.12. 09.-i Képzési- és kimeneti követelménye alapján)

A szakma megnevezése: EGÉSZSÉGÜGYI ASSZISZTENS/ FOGÁSZATI ASSZISZTENS

A szakma azonosító száma: 5 0913 03 02

A szakma keretében ellátható legjellemzőbb tevékenység, valamint a munkaterület leírása:

 

 • A fogászati asszisztens a fogorvos irányítása és ellenőrzése mellett segédkezik a mindennapi fogászati kezeléseknél, beavatkozásoknál.
 • A fogászati beavatkozások során összefüggéseiben, következetesen és megfelelő helyzetfelismerő képességgel alkalmazza tudását.
 • Részt vesz az általános és speciális fogászati kezelések előkészítésében, a beavatkozások során közvetlenül segédkezik a fogászati team tagjainak a páciens körüli teendők ellátásban, asszisztál a fogorvosnak.
 • A fogászati eszközök, anyagok, gépek gyártói előírásai alapján üzemelteti a fogászati egységkészüléket és a különböző speciális fogászati gépeket, berendezéseket.
 • Gondoskodik a fogászati eszközök, anyagok, gépek javításáról, pótlásáról.
 • Végzi a páciensek előjegyzését a fogászati kezelésekre, fogadja a rendelésre érkező pácienseket. Előkészíti a különböző beavatkozáshoz szükséges eszközöket, anyagokat, gyógyszereket, az érzéstelenítéshez szükséges gyógyszereket.
 • Segédkezik a különféle tömések készítésénél, a fogak gyökérkezelésénél, a fogpótlások készítésénél, szájsebészeti beavatkozásoknál, a szájnyálkahártya és fogíny kezeléseknél, illetve a gyermekfogászati beavatkozásoknál a fogszabályzás menetében.
 • Elkészíti a röntgenfelvételeket, valamit eljuttatja azokat a fogorvos részére.
 • A páciensek részére egészségnevelési és fogászati megelőző felvilágosítást nyújt.
 • Munkája során fertőtlenítő, sterilizálási eljárásokat alkalmaz, a higiénés előírásokat betartja és betartatja.
 • Folyamatosan kommunikál a fogorvossal, páciensekkel, a fogászati team tagjaival és szükség esetén a hozzátartozóval, gondozóval.
 • A mindennapi adminisztrációs és dokumentációs munkája során rendszeresen használja az infokommunikációs eszközöket.
 • Rosszullét esetén elsősegélyt nyújt a rendelőben. Szakmai tudását folyamatosan bővíti, szakmai konferenciákon vesz részt.

A szakképzésbe történő belépés feltételei

Iskolai előképzettség:

 • Alapfokú iskolai végzettség 5 éves képzés esetén
 • Érettségi vizsga 2 éves képzés esetén

Alkalmassági követelmények:

Foglalkozásegészségügyi alkalmassági vizsgálat: Szükséges

Az egészségügyi tevékenység végzéséhez szükséges egészségi alkalmasság vizsgálatáról és minősítéséről szóló 40/2004. (IV.26.) ESZCSM rendeletben foglaltak szerint az egészségügyi tevékenységre való alkalmasságot kizáró korlátozások figyelembevételével történik. A munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet 4. §. (3) a pontjában meghatározott szakmai alkalmassági vizsgálat.

Pályaalkalmassági vizsgálat: nem szükséges

 

A szakmával kapcsolatos további információkat a szakma Programtanterve és Képzési és Kimeneti Követelménye tartalmazza:

https://api.ikk.hu/storage/uploads/files/ptt_eu_egeszsegugyi_asszisztenspdf-1601455897825.pdf

https://api.ikk.hu/storage/uploads/files/egeszsegugyi_asszisztens_kkk_modositas_2021_12_pdf-1639038142321.pdf