Szakmaismertető

Miskolci Egyetem Ferenczi Sándor Egészségügyi Technikum 

3529 Miskolc, Szigethy Mihály u. 8.

OM : 203391, telephelykód : 001

Levelezési címünk: 3515 Miskolc-Egyetemváros Pf.: 1

Telefon:(46)555-376,508-095 Fax: 507-980

Információ: mail@ferenczi.hu

Felnőttképzési nyilvántatási szám: 05/0100/04 

Nyitvatartási idő:

H-P 6:00-18:00

Ügyfélfogadási rend:

Kedd 7:30-15:30

Csütörtök 7:30-15:30

Tanítási szünetekben

Nyitvatartási idő:

H-P 7:00-16:00

Ügyfélfogadási rend:

Szerda 8:00-12:00

Elérhetőségeink

FONTOS INFORMÁCIÓK

Általános ápoló

 

 

RÉSZLETES SZAKMAI TÁJÉKOZTATÓ

(készült a szakma 2022.09. 01.-i Képzési- és kimeneti követelménye alapján)

A szakma megnevezése: ÁLTALÁNOS ÁPOLÓ

A szakma azonosító száma: 5 0913 03 01

A szakma keretében ellátható legjellemzőbb tevékenység, valamint a munkaterület leírása:

 • Az általános ápoló munkáját hivatásként az etikai normák betartásával gyakorolja, átfogó anatómiai-, élettani és klinikumi ismeretekkel rendelkezik.
 • Előkészít és segédkezik diagnosztikus és terápiás eljárásoknál.
 • Sürgős és fenyegető esetet észlel, beavatkozik, asszisztál, fájdalmat felismer, mér és beavatkozik az utasításnak megfelelően.
 • Megfelelően kommunikál a beteggel, a hozzátartozókkal, valamint az ellátó team tagjaival.
 • Részt vesz a betegoktatásban és a leendő munkatársak gyakorlati oktatásában.
 • Az általános ápoló részt vesz az egészségügyi ellátás során a megelőző, gyógyító-, gondozó-, és rehabilitációs folyamatokban.
 • Tevékenységét a biztonságos és minőségi betegellátás szempontjainak figyelembevételével, a jogi szabályozások betartásával végzi.
 • Papír alapú és elektronikus egészségügyi dokumentációt vezet a jogszabályi előírásoknak megfelelően.
 • Folyamatosan bővíti tudását szakmai képzéseken, továbbképzéseken.
 • Önállóan, vagy team-munkában minőségi, holisztikus szemléletű ellátást biztosít.
 • Munkája során részt vesz az ápolási folyamat megvalósításában, a beteg szükségleteinek megfelelő, egyénre szabott ápolási terv alapján alapápolást és szakápolási feladatokat végez.
 • Megfigyeli a beteg állapotát, állapotváltozásait.
 • Pszichés támogatást nyújt a betegnek és családjának. Képes felnőtt, csecsemő és gyermekápolási feladatokat ellátni, valamint háziorvosi praxisban és az alapellátás más színterein, otthonápolásban, geriátriai és hospice ellátásban, onkológiai ellátásban ápolóként tevékenykedni.

A szakképzésbe történő belépés feltételei

Iskolai előképzettség:

 • Alapfokú iskolai végzettség 6 éves képzés esetén
 • Érettségi vizsga 3 éves képzés esetén
 • OKJ 54 723 02 gyakorló ápoló és OKJ 54 723 03 Gyakorló csecsemő- és gyermekápoló végzettség 1 éves képzés esetén

Alkalmassági követelmények:

Foglalkozásegészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges

 

Az egészségügyi tevékenység végzéséhez szükséges egészségi alkalmasság vizsgálatáról és minősítéséről szóló 40/2004. (IV.26.) ESZCSM rendeletben foglaltak szerint az egészségügyi tevékenységre való alkalmasságot kizáró korlátozások figyelembevételével történik.

A munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet 4. §. (3) a pontjában meghatározott szakmai alkalmassági vizsgálat.

Pályaalkalmassági vizsgálat: nem szükséges

 

A szakmával kapcsolatos további információkat a szakma Programtanterve és Képzési és Kimeneti Követelménye tartalmazza:

https://api.ikk.hu/v1/media/documents/7536?filename=%C3%81ltal%C3%A1nos-%C3%A1pol%C3%B3-2022.09.12.-v3.pdf

https://api.ikk.hu/v1/media/documents/7067?filename=%C3%81ltal%C3%A1nos-%C3%A1pol%C3%B3-2020.09.28.-v1.pdf

kozszolgmivk badgesmartisiwsanyasag56749351 2446849471991768 1401098686498340864 ndiakig