Print this page

Csecsemő- és gyermekápoló

 

RÉSZLETES SZAKMAI TÁJÉKOZTATÓ

(készült a szakma 2021.12. 09.-i Képzési- és kimeneti követelménye alapján)

A szakma megnevezése: CSECSEMŐ- ÉS GYERMEKÁPOLÓ

A szakma azonosító száma: 5 0913 03 04

A szakma keretében ellátható legjellemzőbb tevékenység, valamint a munkaterület leírása:

 • A csecsemő- és gyermekápoló munkáját hivatásként az etikai normák betartásával gyakorolja, átfogó anatómiai-, élettani-, és klinikumi ismeretekkel rendelkezik.
 • Előkészít és segédkezik diagnosztikus és terápiás eljárásoknál.
 • Önállóan, vagy team-munkában minőségi, holisztikus szemléletű ellátást biztosít. Családcentrikus, átfogó és biztonságos gyermekápolást nyújt a gyermekgyógyászat legkülönbözőbb területein.
 • Az ápolási folyamatok alkalmazásával a beteg gyermek szükségleteinek megfelelő alap-, és szakápolási feladatokat végez, megfigyeli a beteg állapotát, állapotváltozásait.
 • Sürgős és fenyegető esetet észlel, beavatkozik, asszisztál, fájdalmat felismer, mér, jelez és beavatkozik az orvos utasításának megfelelően.
 • Részt vesz az egészségügyi ellátás során a megelőző, gyógyító-, gondozó, és rehabilitációs folyamatokban.
 • Felismeri és jelzi a gyermekbántalmazást, a gyermekelhanyagolást.
 • Pszichés támogatással segíti a beteget és hozzátartozóit.
 • Sajátos nevelési igényű gyermeket ápol és ellátását segíti.
 • Tevékenységét a biztonságos és minőségi betegellátás szempontjainak figyelembevételével, a jogi és etikai normák betartásával végzi.
 • Papír alapú és elektronikus egészségügyi dokumentációt vezet a jogszabályi előírásoknak megfelelően.
 • Megfelelően kommunikál a beteggel, a hozzátartozókkal, valamint az ellátó team tagjaival.
 • Egészségnevelést, betegedukációt végez, részt vesz a leendő munkatársak gyakorlati oktatásában.
 • Tudását folyamatosan bővíti szakmai képzéseken, továbbképzéseken

A szakképzésbe történő belépés feltételei

Iskolai előképzettség:

 • Alapfokú iskolai végzettség 5 éves képzés esetén
 • Érettségi vizsga 2 éves képzés esetén

Alkalmassági követelmények:

Foglalkozásegészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges

 

Az egészségügyi tevékenység végzéséhez szükséges egészségi alkalmasság vizsgálatáról és minősítéséről szóló 40/2004. (IV.26.) ESZCSM rendeletben foglaltak szerint az egészségügyi tevékenységre való alkalmasságot kizáró korlátozások figyelembevételével történik.

A munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet 4. §. (3) a pontjában meghatározott szakmai alkalmassági vizsgálat.

Pályaalkalmassági vizsgálat: nem szükséges

 

A szakmával kapcsolatos további információkat a szakma Programtanterve és Képzési és Kimeneti Követelménye tartalmazza:

https://api.ikk.hu/v1/media/4953

https://api.ikk.hu/v1/media/4954