Szakmaismertető

Miskolci Egyetem Ferenczi Sándor Egészségügyi Technikum 

3529 Miskolc, Szigethy Mihály u. 8.

OM : 203391, telephelykód : 001

Levelezési címünk: 3515 Miskolc-Egyetemváros Pf.: 1

Telefon:(46)555-376,508-095 Fax: 507-980

Információ: mail@ferenczi.hu

Felnőttképzési nyilvántatási szám: 05/0100/04 

Nyitvatartási idő:

H-P 6:00-18:00

Ügyfélfogadási rend:

Kedd 7:30-15:30

Csütörtök 7:30-15:30

Tanítási szünetekben

Nyitvatartási idő:

H-P 7:00-16:00

Ügyfélfogadási rend:

Szerda 8:00-12:00

Elérhetőségeink

FONTOS INFORMÁCIÓK

Perioperatív asszisztens

 

RÉSZLETES SZAKMAI TÁJÉKOZTATÓ

(készült a szakma 2022.09.12.-i Képzési- és kimeneti követelménye alapján)

A szakma megnevezése: EGÉSZSÉGÜGYI ASSZISZTENS/ PERIOPERATÍV ASSZISZTENS

A szakma azonosító száma: 5 0913 03 02

A szakma keretében ellátható legjellemzőbb tevékenység, valamint a munkaterület leírása:

 

  • Az érzéstelenítési eljárások után a beteg megfigyelését az ellátás ápolási szempontjainak megfelelően elvégzi.
  • Segítséget nyújt a diagnosztikus vizsgálatok és terápiás eljárások előkészítésében, elvégzésében és a vizsgálat utáni teendőkben.
  • A perioperatív asszisztens részt vesz az operáló team tagjaként a műtéti beavatkozások során a műtői tevékenység megszervezésében, az anyagok és eszközök megrendelésében, dokumentálásában.
  • Szakmai tudását folyamatosan bővíti, szakmai konferenciákon, továbbképzéseken vesz részt. Ismeri a peri- és posztoperatív egység, a betegmegfigyelő helyiség működési feltételeit és működési rendjét.
  • Ismeri az aneszteziológiai ellátás tevékenységi köreit és az aneszteziológiai munkahelyek működési feltételeit.
  • A perioperatív asszisztens ismeri a műtéti beavatkozások helyszínét, eszközeit, műszereit és technikai berendezéseit a biztonságos munkavégzéshez.

A szakképzésbe történő belépés feltételei

Iskolai előképzettség:

  • Alapfokú iskolai végzettség 5 éves képzés esetén
  • Érettségi vizsga 2 éves képzés esetén

Alkalmassági követelmények:

Foglalkozásegészségügyi alkalmassági vizsgálat: Szükséges

Az egészségügyi tevékenység végzéséhez szükséges egészségi alkalmasság vizsgálatáról és minősítéséről szóló 40/2004. (IV.26.) ESZCSM rendeletben foglaltak szerint az egészségügyi tevékenységre való alkalmasságot kizáró korlátozások figyelembevételével történik. A munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet 4. §. (3) a pontjában meghatározott szakmai alkalmassági vizsgálat.

Pályaalkalmassági vizsgálat: nem szükséges

 

A szakmával kapcsolatos további információkat a szakma Programtanterve és Képzési és Kimeneti Követelménye tartalmazza:

https://api.ikk.hu/v1/media/documents/6401?filename=Eg%C3%A9szs%C3%A9g%C3%BCgyi-asszisztens-2022.09.12.-v3.pdf

https://api.ikk.hu/v1/media/documents/7077?filename=Eg%C3%A9szs%C3%A9g%C3%BCgyi-asszisztens-2020.09.28.-v1.pdf

 

kozszolgmivk badgesmartisiwsanyasag56749351 2446849471991768 1401098686498340864 ndiakig