foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


+36 46 555 376
mail@ferenczi.hu

Csengetési rend

Csengetési rend

·        Az iskolában a tanítás 8.00 órakor kezdődik, illetve a 0. órák 7.15 órakor.

·        A tanulóknak a tanítás megkezdése előtt 5 perccel kell megjelenniük az iskolában.

·        Becsöngetéskor a tanuló abban a tanteremben köteles tartózkodni, ahol a soron következő órája lesz. Ez alól azok a termek jelentenek kivételt, ahová csak tanári kísérettel léphetnek be a tanulók.

·        Iskolai adminisztrációs, és egyéb ügyek intézése az iskola titkárságán a nagyszünetben 11.30-12.00 óráig, valamint 13.30-15.00 óráig történik.

 

Csengetési rend

Óra

Becsengetés

Kicsengetés

0.

715

755

1. 

800

845

2. 

855

940

3. 

950

1035

4. 

1045

1130

(ebédszünet)

5. 

1200

1245

(ebédszünet)

6. 

1300

1345

7. 

1350

1435

8. 

1440

1525

 

A hetesek feladatai

•    Osztályonként 2-2 fő látja el a hetesek teendőit a csoportbeosztásnak megfelelően. 

•    Jelentik az igazgatóhelyettesnek, ha a tanár a becsengetés után 10 perccel nem érkezett meg az órára.

•    Gondoskodnak krétáról, szivacsról és a tábla tisztaságáról. 

•    Felelősek az osztály rendjéért, a tanterem tisztaságáért.

•    Jelentik a hiányzókat.

•    A tanteremben felejtett tárgyakat leadják a titkárságon.

•    Segítik az ügyeletes tanárok és diákok munkáját az óraközi szünetekben.

Tovább a kategóriában: Hamarosan »